Nasze standardy


We współpracy z naszymi Klientami Audit Services kieruje się najwyższymi standardami etycznymi i zasadami profesjonalnego, rzetelnego działania:

  • zatrudnia biegłych rewidentów, doradców podatkowych, głównych księgowych i księgowych, konsultantów z zakresu prawa pracy oraz współpracuje z rzeczoznawcami z innych dziedzin z dużym doświadczeniem i praktyką, którzy stale uzupełniają swoją wiedzę zawodową, co jest warunkiem skutecznego doradztwa w świecie zmieniających się przepisów i ciągle nowych uwarunkowań działalności gospodarczej,
  • kieruje się indywidualnym podejściem do każdego Klienta, oferując – poza standardową obsługą finansowo – księgową i kadrowo – płacową doradztwem podatkowym, badaniem, sporządzaniem i przeglądem sprawozdań finansowych -niestandardowe programy rozwiązywania problemów dla przedsiębiorstw oczekujących na doradztwo w zakresie wdrażania strategii naprawczych i restrukturyzacyjnych,
  • uczestniczy jako firma świadcząca usługi outsourcingu w osiąganiu większej efektywności organizacji, aktywnie i blisko współpracując ze służbami finansowo-księgowymi Klienta,
  • bierze pełną odpowiedzialność za prawidłowość sporządzanych sprawozdań finansowych, prowadzonych ksiąg i rozliczeń podatkowych Klienta, jak również za przygotowane na ich podstawie deklaracje,
  • reprezentuje Klienta na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed urzędami i instytucjami w zakresie spraw wchodzących w zakres współpracy,
  • oferuje – dzięki nastawieniu się na długookresową współpracę z Klientem – konkurencyjne ceny świadczonych usług i doradztwa,
  • respektuje – pozostające w zgodzie z przepisami prawa – najwyższe standardy poufności we współpracy z Klientem.