O nas

AUDIT SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w 1992 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000142558.

NIP: 951-10-44-635

REGON: 012121220

Przedmiotem działalności AuditServices Sp. z o.o. jest:

  • kontrola i badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych;
  • kontrola dokumentacji finansowo-księgowej;
  • przeglądy ksiąg rachunkowych;
  • prowadzenie pełnej obsługi księgowej podmiotów krajowych i zagranicznych;
  • wykonywanie analiz ekonomiczno-finansowych;
  • doradztwo podatkowe.

Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1163. Obszarem działania Spółki jest teren całego kraju.

 

projekt i wykonanie AGMT || www.agmt.pl || kontakt@agmt.pl